28 abr. 2012

PLENO ORDINARIO

Pleno Ordinario da Entidade Local Menor de Camposancos.

Informo ós veciños da realización do PLENO ORDINARIO da Entidade Local Menor de Camposancos previsto para o próximo día 30 de abril ás 20:00h. no salón de plenos desta Entidade.

ORDE DO DÍA
1. APROBACIÓN DA ACTA DA ANTERIOR SESIÓN ORDINARIA
2. APROBACIÓN DA ACTA DA ANTERIOR SESIÓN EXTRAODINARIA
3. DAR CONTAS DOS DECRETOS DO 01 DE OUTUBRO DE 2011 Ó 20 DE ABRIL DE 2012
4. APROBACIÓN DA PROPOSTA DA PRESIDENCIA EN CUANTO ÁS DEDICACIÓNS E RETRIBUCIÓNS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO
5. APROBACIÓN DOS PRESUPOSTOS PARA O 2012
6. SITUACIÓN ACTUAL E PROPOSTA DA PRESIDENCIA SOBRE ASTILLEROS JOAQUÍN CASTRO
7. INFORMACIÓNS DO PRESIDENTE
8. ROGOS E PREGUNTAS

En Cammposancos a 25 de abril de 2012,
Fdo: Rafael Álvarez
PRESIDENTE

No hay comentarios: