6 jul. 2012

SALINAS DE CAMPOSANCOS

ANABAM ten previsto limpalas e sinalizalas.

ANABAM / Camposancos
Cada vez, dende que ANABAM se fixera eco delas, hai máis xente interesada en coñecer e visitar as salinas de Camposancos, por iso, esta asociación ten previsto iniciar as xestións necesarias para levar a cabo unha limpeza das mesmas e sinalizalas, co obxecto de facilitar a aquelas persoas que se interesan por este elemento patrimonial, a súa localización, facilitando, deste xeito, a visita ás mesmas á vez que se poñen en valor.
Aínda que as salinas aparecen distribuídas en diferentes puntos da costa guardesa, é en Camposanos, fronte á Residencia da Terceira Idade "Monte Santa Tecla" onde se atopa o conxunto máis representativo.
Ata o de agora, estes elementos patrimoniais nunca foron tidos en conta, agás algunhas alusións por parte dun par de persoas que saben da súa importancia e interese. Estiveron, pois, esquecidas, sen que o pobo soubera delas e sen lle prestar o mínimo interese, ata tal punto que, pódese dicir, están a salvo por puro miragre, se ben algunha xa desapareceo ou foi trasladada de lugar, neste último caso as que están esculpidas en pedras ceibes, e as que se achan esculpidas na rocha nai, en máis dunha ocasión estiveron ameazadas por maquinaria que, nalgún caso, mesmo lle pasou por riba.
© ANABAM

SALINAS DE CAMPOSANCOS


No hay comentarios: